GINOP Plusz 3.2.1-21 pályázati felhívás támogatási intenzitás

GINOP Plusz 3.2.1-21 III. Ütem.

A támogatási intenzitás a képzési és bértámogatási elemeknél vállalati mérettől és vállalkozás főtevékenységétől függ. A mikro- és kisvállalkozásoknak képzési támogatás esetén 70%-os intenzitás jár, míg a közép- és nagyvállalkozásoknak 60% illetve 50%. A vállalatok számára elérhető támogatási intenzitások szakmai megvalósítás és kieső bérköltség esetén a de minimis/mezőgazdasági de minimis támogatási rendszer alapján változnak. Az energiaintenzív ágazatokban tevékenykedő vállalkozások esetében a válságtámogatás keretében a képzési támogatás 100%-os lehet. A projekt által igényelt támogatás összegétől függően a vállalatoknak kötelező vállalniuk környezeti fenntarthatósági és esélyegyenlőségi tevékenységeket. A támogatás iránti kérelemben a vállalatoknak nyilatkozniuk kell arról, hogy betartják az Alapjogi Chartában és a horizontális útmutatóban foglalt elveket és alapelveket, valamint vállalják azok betartását a projekt megvalósítása során.

GINOP+ 3.2.1 Pályázati előregisztráció

Támogatási intenzitás

Képzési és bértámogatási elem kapcsán a támogatás intenzitása a pályázó vállalat méretétől, valamint a válságtámogatás jogcím esetében a vállalkozás főtevékenységétől függ az alábbi táblázat alapján.

Az elszámolhatósággal kapcsolatos követelményeket a Hirdetmény 12. pontja tartalmazza.

A képzési támogatásra és bértámogatásra egyaránt érvényes támogatási intenzitások az alábbiak szerint alakulnak:

Vállalatméret

Támogatás formája

Támogatási

intenzitás

Mikro-és kisvállalkozás

képzés esetében képzési támogatás

70%

kieső bérköltség esetében de

minimis/mezőgazdasági de minimis támogatás

szakmai megvalósítás költsége esetében de minimis/mezőgazdasági de minimis támogatás

100%

Középvállalkozás

képzés esetében képzési támogatás

60%

kieső bérköltség esetében de minimis/mezőgazdasági de minimis támogatás

Nagyvállalat

képzés esetében képzési támogatás

50%

kieső bérköltség esetében de minimis/mezőgazdasági de minimis támogatás

Magas energiaintenzitású termelésben érintett ágazatokban4

főtevékenységet

végző vállalkozások esetében

képzés esetén (válságtámogatás),)

100%

átmenetileg – a 2024.06.30-ig

hozott támogatási döntések esetében

kieső bérköltség esetén (válságtámogatás) a vállalkozás méretétől függetlenül,

szakmai megvalósítás költsége esetében de minimis/mezőgazdasági de minimis támogatás amennyiben a vállalkozás mérete mikro-, vagy

kisvállalkozás.

 1. Horizontális szempontok érvényesítésével kapcsolatos elvárások

  A továbbadott támogatást igénylő vállalkozások esetében a 8. sz. melléklet 1. Horizontális elvárások pontban foglalt horizontális elvek betartása kötelező. A GINOP Plusz útmutató horizontális követelményekhez c. dokumentumban foglaltak szerint kell eljárniuk a továbbadott támogatást igénylőknek.

  Projekt által igényelt támogatás összege

  Támogatott horizontális tevékenységek

  25 millió Ft alatt

  A 8. sz. melléklet 1. fejezetében foglalt horizontális elvek betartása

  kötelező

  >= 25 millió Ft

  < 50 millió Ft

  A 8. sz. melléklet 1. fejezetében foglalt horizontális elvek betartása

  kötelező.

  Önkéntesen vállalható 1 db környezeti fenntarthatósággal összefüggő

  tevékenység vagy 1 db esélyegyenlőségi tevékenység a 2. pontban

  felsorolt tevékenységek közül.

  >=50 millió Ft

  < 100 millió Ft

  A 8. sz. melléklet 1. fejezetében foglalt horizontális elvek betartása

  kötelező.

  Kötelező vállalni minimum 1 db környezeti fenntarthatósággal

  összefüggő tevékenységet VAGY 1 db esélyegyenlőségi tevékenységet

  a 2. pontban felsorolt tevékenységek közül.

  >=100 millió Ft

  < 500 millió Ft

  A 8. sz. melléklet 1. fejezetében foglalt horizontális elvek betartása

  kötelező.

  Kötelező vállalni minimum 1 db környezeti fenntarthatósággal

  összefüggő tevékenységet ÉS 1 db esélyegyenlőségi tevékenységet a

  2. pontban felsorolt tevékenységek közül.

  Az vonatkozó részleteket a Hirdetmény 8. számú melléklete tartalmazza.

  A támogatás iránti kérelemben a foglalkoztatóknak nyilatkozniuk kell, hogy az Alapjogi Chartában és a horizontális útmutatóban foglaltakat megismerték és tevékenységük nem sérti az abban foglalt jogelveket és alapelveket, és vállalják azok betartását a projektjük megvalósítási időszaka alatt, valamint a munkavállalóikat tájékoztatják arról, hogy amennyiben képzések megvalósításával összefüggésben diszkriminációt tapasztalnak, akkor panaszaikkal az Egyenlő Bánásmódért Felelős Főigazgatósághoz is fordulhatnak.

GINOP Plusz 3.2.1-21 Hirdetmény

Felnőttképzési Intézmény

GINOP Plusz 3.2.1-21 előregisztráció

#Ginop321 #Ginop #Bértámogatás #Képzésitámogatás #Képzés #Modello #Felnőttképzés #Tanfolyam #Softskill #IKT #Szakmaiképzés #Nyelviképzés #Informatikaiképzés #Excelképzés #Ginop+ #Ginop+321 #Támogatásikérelem #150millió #15milliárd #Önállókérelem #Együtteskérelem #Támogathatóképzések #Támogatás #Pályázat #Pályázatiforrás #Válságtámogatás #Előleg #Előlegigénylés #Fontosinformáció #IIIütem #3ütem #Ginop+321IIIütem #Mikrovállalat #Kisvállalat #Középvállalat #Nagyvállalat

A bejegyzés kategóriája: Egyéb
Kiemelt szavak: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .
Közvetlen link.